Claudia schildert graag kleurrijk in diverse stijlen. Ze daagt hiermee haar potentieel uit, waar nog veel rek in zit. Ze is kritisch en precies, maar niet belemmerend voor zichzelf. Haar penseelvoering is goed onder controle en durft ook best nieuwe technieken uit te proberen.

Claudia likes to paint colorfully in various styles. She challenges her potential with this, which still has a lot of stretch in it. She's critical and precise, but not obstructive to herself. Her brush lining is well under control and she dares to try new techniques. T